जाजपूर, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

जाजपूर : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,750
+220.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,530 -330.00
16 ऑगस्ट 2022 51,860 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,580 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,580 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 52,580 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,570 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,300 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,210 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,240 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,240 +400.00
जाजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,660
जाजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,460
जाजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,118
जाजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,460
जाजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,530
जाजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,360
जाजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,510
जाजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,999
जाजपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,710
जाजपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,510
जाजपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,930
जाजपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,380
जाजपूर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,088
जाजपूर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,060
जाजपूर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,930
जाजपूर सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,980
जाजपूर सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,050
जाजपूर सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,922
जाजपूर सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,480
जाजपूर सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,120
जाजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जाजपूर : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,220.00
+180.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,040 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 57,870 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,450 +10.00
14 ऑगस्ट 2022 59,440 +0.00
13 ऑगस्ट 2022 59,440 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,430 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,480 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,050 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,170 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,170 +1,670.00
जाजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,450
जाजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,040
जाजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,399
जाजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,350
जाजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,040
जाजपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,870
जाजपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,700
जाजपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,022
जाजपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,710
जाजपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,720
जाजपूर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,810
जाजपूर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,460
जाजपूर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,491
जाजपूर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,570
जाजपूर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,460
जाजपूर चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,430
जाजपूर चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,140
जाजपूर चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,924
जाजपूर चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,430
जाजपूर चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,350
जाजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत