सिंगरौली, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सिंगरौली : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,560
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,660 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,440 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,450 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,200 +10.00
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,225
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,660
सिंगरौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
सिंगरौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
सिंगरौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
सिंगरौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
सिंगरौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
सिंगरौली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
सिंगरौली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
सिंगरौली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
सिंगरौली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
सिंगरौली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
सिंगरौली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिंगरौली : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,610.00
-600.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,210 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,030 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,820 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,260 -50.00
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,210
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,392
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,210
सिंगरौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
सिंगरौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
सिंगरौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
सिंगरौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
सिंगरौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
सिंगरौली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
सिंगरौली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
सिंगरौली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
सिंगरौली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
सिंगरौली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
सिंगरौली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
सिंगरौली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत