सिंगरौली, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सिंगरौली : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,430
+360.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 62,070 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,230 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,220 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,100 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,910 +10.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,900 +0.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,900 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,690 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,460 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,550 -590.00
सिंगरौली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,950
सिंगरौली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,219
सिंगरौली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,950
सिंगरौली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 62,070
सिंगरौली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
सिंगरौली सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,446
सिंगरौली सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,460
सिंगरौली सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,730
सिंगरौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,770
सिंगरौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
सिंगरौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,577
सिंगरौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,340
सिंगरौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,320
सिंगरौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,930
सिंगरौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
सिंगरौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,037
सिंगरौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,930
सिंगरौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,610
सिंगरौली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिंगरौली : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,720.00
+210.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,510 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,960 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,520 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,550 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,350 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,350 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,340 +980.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,360 +1,030.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,330 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,850 -1,430.00
सिंगरौली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,400
सिंगरौली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,850
सिंगरौली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,230
सिंगरौली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,400
सिंगरौली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,510
सिंगरौली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,420
सिंगरौली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,940
सिंगरौली चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,233
सिंगरौली चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,420
सिंगरौली चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,420
सिंगरौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,770
सिंगरौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,410
सिंगरौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,622
सिंगरौली चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,760
सिंगरौली चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,380
सिंगरौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,340
सिंगरौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,170
सिंगरौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,754
सिंगरौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,460
सिंगरौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,340
सिंगरौली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत