बेंगळुरू ग्रामीण, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बेंगळुरू ग्रामीण : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,760
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,740 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,740 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,570 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,570 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,570 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,590 +10.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,580 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,080 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,010 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,250 +0.00
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,510
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,140
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,394
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,790
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,740
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,370
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,449
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,120
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
बेंगळुरू ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
बेंगळुरू ग्रामीण - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेंगळुरू ग्रामीण : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,140.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,130 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,550 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,680 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,680 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,680 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,150 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,020 -2,120.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,140 -1,000.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,140 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,570 +0.00
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,770
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,130
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,261
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,100
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,130
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,740
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,465
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,500
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
बेंगळुरू ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
बेंगळुरू ग्रामीण - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत