यवतमाळ, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

यवतमाळ : सोन्याचा दर

26 मार्च 2023
59,490
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 59,490 +0.00
24 मार्च 2023 59,490 -270.00
23 मार्च 2023 59,760 +830.00
22 मार्च 2023 58,930 +140.00
21 मार्च 2023 58,790 -840.00
20 मार्च 2023 59,630 +60.00
19 मार्च 2023 59,570 +0.00
18 मार्च 2023 59,570 +10.00
17 मार्च 2023 59,560 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,150 -320.00
यवतमाळ सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,760
यवतमाळ सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,960
यवतमाळ सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,436
यवतमाळ सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,890
यवतमाळ सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 59,490
यवतमाळ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,830
यवतमाळ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,460
यवतमाळ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,418
यवतमाळ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,830
यवतमाळ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,860
यवतमाळ सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,200
यवतमाळ सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,040
यवतमाळ सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,400
यवतमाळ सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,040
यवतमाळ सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,110
यवतमाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,070
यवतमाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,420
यवतमाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,385
यवतमाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,810
यवतमाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,040
यवतमाळ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

यवतमाळ : चांदीचा दर

26 मार्च 2023
70,450.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 मार्च 2023 70,450 +10.00
24 मार्च 2023 70,440 +170.00
23 मार्च 2023 70,270 +970.00
22 मार्च 2023 69,300 +840.00
21 मार्च 2023 68,460 -360.00
20 मार्च 2023 68,820 +160.00
19 मार्च 2023 68,660 +10.00
18 मार्च 2023 68,650 +0.00
17 मार्च 2023 68,650 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,580 -750.00
यवतमाळ चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,450
यवतमाळ चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,850
यवतमाळ चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,051
यवतमाळ चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,450
यवतमाळ चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (25 मार्च) 70,450
यवतमाळ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,400
यवतमाळ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,660
यवतमाळ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,365
यवतमाळ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,970
यवतमाळ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,570
यवतमाळ चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,860
यवतमाळ चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,990
यवतमाळ चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,871
यवतमाळ चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,300
यवतमाळ चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,930
यवतमाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,700
यवतमाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,990
यवतमाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,865
यवतमाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,160
यवतमाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,300
यवतमाळ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत