दरभंगा, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

दरभंगा : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,360
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,360 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,370 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,290 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,010 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,280 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,130 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,110 +210.00
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,010
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,127
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,360
दरभंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
दरभंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
दरभंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
दरभंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
दरभंगा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,265
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
दरभंगा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,240
दरभंगा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,510
दरभंगा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,910
दरभंगा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,830
दरभंगा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,910
दरभंगा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
दरभंगा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दरभंगा : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,930.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,930 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,720 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,720 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,330 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,000 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,160 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,220 +560.00
दरभंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,930
दरभंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
दरभंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,103
दरभंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
दरभंगा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,930
दरभंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
दरभंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
दरभंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
दरभंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
दरभंगा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
दरभंगा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,760
दरभंगा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,130
दरभंगा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,467
दरभंगा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,760
दरभंगा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,470
दरभंगा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,800
दरभंगा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,570
दरभंगा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,949
दरभंगा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,700
दरभंगा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,760
दरभंगा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत