गंगानगर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

गंगानगर : सोन्याचा दर

21 एप्रिल 2024
72,810
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 72,810 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,800 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,680 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,450 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,980 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,220 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,890 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,890 +10.00
12 एप्रिल 2024 71,880 +270.00
11 एप्रिल 2024 71,610 +440.00
गंगानगर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,980
गंगानगर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,250
गंगानगर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,235
गंगानगर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,250
गंगानगर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 72,810
गंगानगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,030
गंगानगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,660
गंगानगर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,891
गंगानगर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,660
गंगानगर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,620
गंगानगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,870
गंगानगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,390
गंगानगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,195
गंगानगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,870
गंगानगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,600
गंगानगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,380
गंगानगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,590
गंगानगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,372
गंगानगर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,380
गंगानगर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,660
गंगानगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गंगानगर : चांदीचा दर

21 एप्रिल 2024
83,750.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 83,750 +0.00
19 एप्रिल 2024 83,750 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,530 -150.00
17 एप्रिल 2024 83,680 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,680 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,010 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,230 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,220 +0.00
12 एप्रिल 2024 83,220 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,050 +270.00
गंगानगर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,010
गंगानगर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,660
गंगानगर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,892
गंगानगर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,660
गंगानगर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 83,750
गंगानगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,670
गंगानगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,180
गंगानगर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,528
गंगानगर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,180
गंगानगर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,130
गंगानगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,320
गंगानगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,050
गंगानगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,912
गंगानगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,320
गंगानगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,170
गंगानगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,340
गंगानगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,860
गंगानगर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,147
गंगानगर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,340
गंगानगर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,330
गंगानगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत