बालोदा बाजार, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बालोदा बाजार : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,460
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,530 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,120 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,520 +190.00
20 सप्टेंबर 2022 49,330 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,410 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,440 +0.00
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,979
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,460
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,739
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,966
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,680
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,890
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,350
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,056
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,030
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,900
बालोदा बाजार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बालोदा बाजार : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,320.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,320 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,200 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,140 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,880 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,180 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,220 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,520 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,570 +0.00
बालोदा बाजार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
बालोदा बाजार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
बालोदा बाजार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,296
बालोदा बाजार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
बालोदा बाजार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,320
बालोदा बाजार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
बालोदा बाजार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,000
बालोदा बाजार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,908
बालोदा बाजार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,310
बालोदा बाजार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,660
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,986
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,680
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,770
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,420
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,451
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,530
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,420
बालोदा बाजार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत