बालोदा बाजार, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बालोदा बाजार : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,190
-160.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,350 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,190 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,350 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,340 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,340 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 61,980 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,140 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,130 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,010 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,820 +10.00
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,860
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,370
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,163
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,860
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,350
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,370
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,580
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,355
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,370
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,640
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,670
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,050
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,486
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,240
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,230
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,840
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,948
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,840
बालोदा बाजार सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
बालोदा बाजार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बालोदा बाजार : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,110.00
-280.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,390 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,640 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,650 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,640 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,640 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,410 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,860 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,420 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,450 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,250 +10.00
बालोदा बाजार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,300
बालोदा बाजार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,390
बालोदा बाजार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,954
बालोदा बाजार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,300
बालोदा बाजार चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,390
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,320
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,840
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,128
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,320
बालोदा बाजार चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,310
बालोदा बाजार चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,660
बालोदा बाजार चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,310
बालोदा बाजार चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,515
बालोदा बाजार चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,650
बालोदा बाजार चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,280
बालोदा बाजार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,230
बालोदा बाजार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,070
बालोदा बाजार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,648
बालोदा बाजार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,360
बालोदा बाजार चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,230
बालोदा बाजार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत