लोअर दिबांग व्हॅली, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

लोअर दिबांग व्हॅली : सोन्याचा दर

11 ऑगस्ट 2022
52,610
+270.00
तारीख किंमत बदला
10 ऑगस्ट 2022 52,340 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,380 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,380 +410.00
07 ऑगस्ट 2022 51,970 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,970 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,970 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,280 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,800 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,690 +90.00
01 ऑगस्ट 2022 51,600 -40.00
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,800
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,600
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,138
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (10 ऑगस्ट) 52,340
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,490
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,640
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,133
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,640
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,060
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,520
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,224
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,190
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,060
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,120
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,190
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,056
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,610
लोअर दिबांग व्हॅली सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,260
लोअर दिबांग व्हॅली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

लोअर दिबांग व्हॅली : चांदीचा दर

11 ऑगस्ट 2022
59,270.00
+60.00
तारीख किंमत बदला
10 ऑगस्ट 2022 59,210 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,330 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,320 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,650 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,650 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,640 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,260 +370.00
03 ऑगस्ट 2022 57,890 +150.00
02 ऑगस्ट 2022 57,740 -770.00
01 ऑगस्ट 2022 58,510 +640.00
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,330
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,640
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,320
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (10 ऑगस्ट) 59,210
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,030
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,840
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,174
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,870
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,980
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,620
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,652
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,730
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,620
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,600
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,300
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,087
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,600
लोअर दिबांग व्हॅली चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,510
लोअर दिबांग व्हॅली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत