धौलपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

धौलपूर : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,390
+80.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,130 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,120
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,310
धौलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
धौलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
धौलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,704
धौलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
धौलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,283
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
धौलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
धौलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
धौलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,930
धौलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,848
धौलपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,930
धौलपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
धौलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धौलपूर : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,740.00
-10.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,350 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,020 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,180 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,240 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
धौलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,750
धौलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
धौलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,881
धौलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
धौलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,750
धौलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
धौलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
धौलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,726
धौलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,380
धौलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
धौलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,790
धौलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,160
धौलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,493
धौलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,790
धौलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
धौलपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,820
धौलपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
धौलपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,975
धौलपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,720
धौलपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,790
धौलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत