वर्धा, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

वर्धा : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,680
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,680 +0.00
02 मार्च 2024 63,680 +10.00
01 मार्च 2024 63,670 +1,060.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,610 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,290 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,380 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,210 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,370 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,370 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,360 +360.00
वर्धा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,680
वर्धा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,670
वर्धा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,677
वर्धा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,670
वर्धा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,680
वर्धा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,880
वर्धा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,400
वर्धा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,205
वर्धा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,880
वर्धा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,610
वर्धा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,390
वर्धा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,600
वर्धा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,381
वर्धा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,390
वर्धा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,670
वर्धा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,700
वर्धा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,070
वर्धा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,511
वर्धा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
वर्धा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,260
वर्धा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वर्धा : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,200.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,200 +0.00
02 मार्च 2024 72,200 +10.00
01 मार्च 2024 72,190 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,180 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,060 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,420 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,670 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,680 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,670 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,670 +230.00
वर्धा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,200
वर्धा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,190
वर्धा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,197
वर्धा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,190
वर्धा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,200
वर्धा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,330
वर्धा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,060
वर्धा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,922
वर्धा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,330
वर्धा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,180
वर्धा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,350
वर्धा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,870
वर्धा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,157
वर्धा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,350
वर्धा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,340
वर्धा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,690
वर्धा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,340
वर्धा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,544
वर्धा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
वर्धा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,300
वर्धा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत