तिनसुकिया, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

तिनसुकिया : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,520
+470.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 59,050 +140.00
21 मार्च 2023 58,910 -840.00
20 मार्च 2023 59,750 +50.00
19 मार्च 2023 59,700 +10.00
18 मार्च 2023 59,690 +0.00
17 मार्च 2023 59,690 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,270 -320.00
15 मार्च 2023 58,590 +880.00
14 मार्च 2023 57,710 -140.00
13 मार्च 2023 57,850 +1,490.00
तिनसुकिया सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,750
तिनसुकिया सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,080
तिनसुकिया सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,265
तिनसुकिया सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 56,010
तिनसुकिया सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 59,050
तिनसुकिया सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,950
तिनसुकिया सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,570
तिनसुकिया सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,537
तिनसुकिया सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,950
तिनसुकिया सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,970
तिनसुकिया सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,320
तिनसुकिया सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,160
तिनसुकिया सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,538
तिनसुकिया सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,160
तिनसुकिया सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,230
तिनसुकिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,190
तिनसुकिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,530
तिनसुकिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,500
तिनसुकिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,930
तिनसुकिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,150
तिनसुकिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तिनसुकिया : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,760.00
+310.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,450 +850.00
21 मार्च 2023 68,600 -370.00
20 मार्च 2023 68,970 +160.00
19 मार्च 2023 68,810 +10.00
18 मार्च 2023 68,800 +10.00
17 मार्च 2023 68,790 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,720 -750.00
15 मार्च 2023 67,470 +420.00
14 मार्च 2023 67,050 +330.00
13 मार्च 2023 66,720 +3,760.00
तिनसुकिया चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,450
तिनसुकिया चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,980
तिनसुकिया चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,598
तिनसुकिया चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,590
तिनसुकिया चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,450
तिनसुकिया चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,550
तिनसुकिया चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,800
तिनसुकिया चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,505
तिनसुकिया चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,110
तिनसुकिया चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,700
तिनसुकिया चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 70,010
तिनसुकिया चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,130
तिनसुकिया चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 69,010
तिनसुकिया चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,450
तिनसुकिया चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,070
तिनसुकिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,840
तिनसुकिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,120
तिनसुकिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 68,008
तिनसुकिया चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,300
तिनसुकिया चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,440
तिनसुकिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत