विकराबाद, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

विकराबाद : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2023
62,800
+180.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2023 62,620 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,670 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,670 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,660 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,660 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,350 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,290 -180.00
21 नोव्हेंबर 2023 61,470 +500.00
20 नोव्हेंबर 2023 60,970 -30.00
19 नोव्हेंबर 2023 61,000 +0.00
विकराबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,620
विकराबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,860
विकराबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,947
विकराबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,960
विकराबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 62,620
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,430
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,640
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,291
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,590
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,080
विकराबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,640
विकराबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,380
विकराबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,006
विकराबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,580
विकराबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,590
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,620
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 58,390
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 59,049
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 59,430
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 59,530
विकराबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विकराबाद : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2023
75,770.00
+200.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2023 75,570 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,280 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,270 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,260 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,260 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,240 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,110 -460.00
21 नोव्हेंबर 2023 73,570 +560.00
20 नोव्हेंबर 2023 73,010 -460.00
19 नोव्हेंबर 2023 73,470 +0.00
विकराबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,570
विकराबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,210
विकराबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,506
विकराबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,500
विकराबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 75,570
विकराबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,060
विकराबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,830
विकराबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,706
विकराबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,890
विकराबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,850
विकराबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,950
विकराबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,880
विकराबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,306
विकराबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,940
विकराबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,890
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 75,520
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 70,000
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 72,178
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 74,170
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 75,520
विकराबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत