विकराबाद, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

विकराबाद : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,650
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,650 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,640 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,370 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,280 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,310 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,310 +410.00
07 ऑगस्ट 2022 51,900 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,900 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,900 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,210 -520.00
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,730
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,530
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,181
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
विकराबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,650
विकराबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
विकराबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
विकराबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,068
विकराबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,780
विकराबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
विकराबाद सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,990
विकराबाद सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,450
विकराबाद सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,156
विकराबाद सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,130
विकराबाद सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,000
विकराबाद सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,050
विकराबाद सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,120
विकराबाद सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,989
विकराबाद सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,540
विकराबाद सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,190
विकराबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विकराबाद : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,520.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,520 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,510 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,560 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,130 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,250 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,240 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,570 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,570 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,560 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,180 +360.00
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,520
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,560
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,462
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,430
विकराबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,520
विकराबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,950
विकराबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,770
विकराबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,099
विकराबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,790
विकराबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,790
विकराबाद चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,900
विकराबाद चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,540
विकराबाद चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,572
विकराबाद चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,650
विकराबाद चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,540
विकराबाद चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,520
विकराबाद चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,220
विकराबाद चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,006
विकराबाद चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,520
विकराबाद चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,430
विकराबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत