दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
दमण 09 डिसेंबर 2022 54,110
दीव 09 डिसेंबर 2022 54,110

दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
दमण 09 डिसेंबर 2022 66,950
दीव 09 डिसेंबर 2022 66,950