दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
दमण 01 डिसेंबर 2021 48,800
दीव 01 डिसेंबर 2021 48,800

दमण आणि दीव : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
दमण 01 डिसेंबर 2021 63,190
दीव 01 डिसेंबर 2021 63,190