चांगलंग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

चांगलंग : सोन्याचा दर

14 जुलै 2024
73,650
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 जुलै 2024 73,650 +0.00
12 जुलै 2024 73,650 -20.00
11 जुलै 2024 73,670 +620.00
10 जुलै 2024 73,050 +280.00
09 जुलै 2024 72,770 +90.00
08 जुलै 2024 72,680 -690.00
07 जुलै 2024 73,370 +10.00
06 जुलै 2024 73,360 +0.00
05 जुलै 2024 73,360 +290.00
04 जुलै 2024 73,070 +410.00
चांगलंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 73,670
चांगलंग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 71,870
चांगलंग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 73,007
चांगलंग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 71,930
चांगलंग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (13 जुलै) 73,650
चांगलंग सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,270
चांगलंग सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 71,320
चांगलंग सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,948
चांगलंग सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 71,970
चांगलंग सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 71,870
चांगलंग सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,810
चांगलंग सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,970
चांगलंग सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,507
चांगलंग सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,980
चांगलंग सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 71,960
चांगलंग सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,210
चांगलंग सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,460
चांगलंग सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,515
चांगलंग सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,460
चांगलंग सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,750
चांगलंग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चांगलंग : चांदीचा दर

14 जुलै 2024
93,370.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 जुलै 2024 93,370 +10.00
12 जुलै 2024 93,360 -1,040.00
11 जुलै 2024 94,400 +1,170.00
10 जुलै 2024 93,230 +60.00
09 जुलै 2024 93,170 +340.00
08 जुलै 2024 92,830 -950.00
07 जुलै 2024 93,780 +0.00
06 जुलै 2024 93,780 +10.00
05 जुलै 2024 93,770 +1,090.00
04 जुलै 2024 92,680 +520.00
चांगलंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 94,400
चांगलंग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 89,850
चांगलंग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 92,805
चांगलंग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 89,850
चांगलंग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (13 जुलै) 93,370
चांगलंग चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 94,250
चांगलंग चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 87,430
चांगलंग चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 89,814
चांगलंग चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 92,030
चांगलंग चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 89,690
चांगलंग चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,570
चांगलंग चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 81,200
चांगलंग चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,461
चांगलंग चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,350
चांगलंग चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 92,020
चांगलंग चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,260
चांगलंग चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,890
चांगलंग चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,998
चांगलंग चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,890
चांगलंग चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 81,060
चांगलंग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत