मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
चंदेल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
चुराचंदपूर 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
पूर्व इंफाल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
जिरीबाम 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
काचिंग 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
कांगपोकी 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
नाही 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
फेरझॉल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
सेनापती 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
तामेंग्लॉन्ग 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
टेन्ग्नूपल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
थॉबल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
उखरुल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520
वेस्ट इंफाल 18 ऑक्टोबर 2021 48,520

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
चंदेल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
चुराचंदपूर 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
पूर्व इंफाल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
जिरीबाम 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
काचिंग 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
कांगपोकी 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
नाही 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
फेरझॉल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
सेनापती 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
तामेंग्लॉन्ग 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
टेन्ग्नूपल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
थॉबल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
उखरुल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020
वेस्ट इंफाल 18 ऑक्टोबर 2021 65,020