मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 28 सप्टेंबर 2022 49,690
चंदेल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
चुराचंदपूर 28 सप्टेंबर 2022 49,690
पूर्व इंफाल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
जिरीबाम 28 सप्टेंबर 2022 49,690
काचिंग 28 सप्टेंबर 2022 49,690
कांगपोकी 28 सप्टेंबर 2022 49,690
नाही 28 सप्टेंबर 2022 49,690
फेरझॉल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
सेनापती 28 सप्टेंबर 2022 49,690
तामेंग्लॉन्ग 28 सप्टेंबर 2022 49,690
टेन्ग्नूपल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
थॉबल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
उखरुल 28 सप्टेंबर 2022 49,690
वेस्ट इंफाल 28 सप्टेंबर 2022 49,690

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 28 सप्टेंबर 2022 55,580
चंदेल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
चुराचंदपूर 28 सप्टेंबर 2022 55,580
पूर्व इंफाल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
जिरीबाम 28 सप्टेंबर 2022 55,580
काचिंग 28 सप्टेंबर 2022 55,580
कांगपोकी 28 सप्टेंबर 2022 55,580
नाही 28 सप्टेंबर 2022 55,580
फेरझॉल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
सेनापती 28 सप्टेंबर 2022 55,580
तामेंग्लॉन्ग 28 सप्टेंबर 2022 55,580
टेन्ग्नूपल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
थॉबल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
उखरुल 28 सप्टेंबर 2022 55,580
वेस्ट इंफाल 28 सप्टेंबर 2022 55,580