मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 23 सप्टेंबर 2023 59,360
चंदेल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
चुराचंदपूर 23 सप्टेंबर 2023 59,360
पूर्व इंफाल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
जिरीबाम 23 सप्टेंबर 2023 59,360
काचिंग 23 सप्टेंबर 2023 59,360
कांगपोकी 23 सप्टेंबर 2023 59,360
नाही 23 सप्टेंबर 2023 59,360
फेरझॉल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
सेनापती 23 सप्टेंबर 2023 59,360
तामेंग्लॉन्ग 23 सप्टेंबर 2023 59,360
टेन्ग्नूपल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
थॉबल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
उखरुल 23 सप्टेंबर 2023 59,360
वेस्ट इंफाल 23 सप्टेंबर 2023 59,360

मणिपूर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिष्णुपूर 23 सप्टेंबर 2023 73,510
चंदेल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
चुराचंदपूर 23 सप्टेंबर 2023 73,510
पूर्व इंफाल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
जिरीबाम 23 सप्टेंबर 2023 73,510
काचिंग 23 सप्टेंबर 2023 73,510
कांगपोकी 23 सप्टेंबर 2023 73,510
नाही 23 सप्टेंबर 2023 73,510
फेरझॉल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
सेनापती 23 सप्टेंबर 2023 73,510
तामेंग्लॉन्ग 23 सप्टेंबर 2023 73,510
टेन्ग्नूपल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
थॉबल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
उखरुल 23 सप्टेंबर 2023 73,510
वेस्ट इंफाल 23 सप्टेंबर 2023 73,510