चंदौली, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

चंदौली : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,850
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,850 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,570 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,330 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,730 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,720 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,720 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,860 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,640 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,450 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,460 -350.00
चंदौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंदौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंदौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंदौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंदौली सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंदौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,200
चंदौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
चंदौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,166
चंदौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,600
चंदौली सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,850
चंदौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,980
चंदौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
चंदौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,802
चंदौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,180
चंदौली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,400
चंदौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
चंदौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
चंदौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,018
चंदौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
चंदौली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,170
चंदौली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंदौली : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,290.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,290 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,640 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,020 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,960 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,960 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,950 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,180 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,840 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,150 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,850 -260.00
चंदौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंदौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंदौली चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंदौली चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंदौली चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंदौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,290
चंदौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,440
चंदौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,333
चंदौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,980
चंदौली चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,290
चंदौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,810
चंदौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,290
चंदौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,055
चंदौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,810
चंदौली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,760
चंदौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
चंदौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
चंदौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,442
चंदौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
चंदौली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,810
चंदौली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत