त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 17 एप्रिल 2024 73,340
बेलोनिया 17 एप्रिल 2024 73,340
धलाई 17 एप्रिल 2024 73,340
धर्मनगर 17 एप्रिल 2024 73,340
गोमती 17 एप्रिल 2024 73,340
खोवाई 17 एप्रिल 2024 73,340
सेपहिळा 17 एप्रिल 2024 73,340
उनाकोटी 17 एप्रिल 2024 73,340

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 17 एप्रिल 2024 84,090
बेलोनिया 17 एप्रिल 2024 84,090
धलाई 17 एप्रिल 2024 84,090
धर्मनगर 17 एप्रिल 2024 84,090
गोमती 17 एप्रिल 2024 84,090
खोवाई 17 एप्रिल 2024 84,090
सेपहिळा 17 एप्रिल 2024 84,090
उनाकोटी 17 एप्रिल 2024 84,090