त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
बेलोनिया 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
धलाई 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
धर्मनगर 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
गोमती 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
खोवाई 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
सेपहिळा 21 ऑक्टोबर 2021 48,840
उनाकोटी 21 ऑक्टोबर 2021 48,840

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
बेलोनिया 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
धलाई 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
धर्मनगर 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
गोमती 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
खोवाई 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
सेपहिळा 21 ऑक्टोबर 2021 67,460
उनाकोटी 21 ऑक्टोबर 2021 67,460