त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
बेलोनिया 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
धलाई 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
धर्मनगर 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
गोमती 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
खोवाई 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
सेपहिळा 02 ऑक्टोबर 2022 50,400
उनाकोटी 02 ऑक्टोबर 2022 50,400

त्रिपुरा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अगरतला 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
बेलोनिया 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
धलाई 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
धर्मनगर 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
गोमती 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
खोवाई 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
सेपहिळा 02 ऑक्टोबर 2022 57,070
उनाकोटी 02 ऑक्टोबर 2022 57,070