अमृतसर, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

अमृतसर : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,720
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,700 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,700 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,530 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,550 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,550 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,050 -920.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,970 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,210 +0.00
अमृतसर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अमृतसर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अमृतसर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अमृतसर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अमृतसर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अमृतसर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,470
अमृतसर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,100
अमृतसर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,357
अमृतसर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,750
अमृतसर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,700
अमृतसर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,330
अमृतसर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
अमृतसर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,412
अमृतसर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
अमृतसर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,090
अमृतसर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
अमृतसर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
अमृतसर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
अमृतसर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
अमृतसर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
अमृतसर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अमृतसर : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,090.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,080 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,500 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,630 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,630 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,630 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,100 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,970 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,080 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,090 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,520 +0.00
अमृतसर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
अमृतसर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
अमृतसर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
अमृतसर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
अमृतसर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
अमृतसर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,720
अमृतसर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,080
अमृतसर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,209
अमृतसर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,050
अमृतसर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,080
अमृतसर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,690
अमृतसर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
अमृतसर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,415
अमृतसर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
अमृतसर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,450
अमृतसर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
अमृतसर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
अमृतसर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
अमृतसर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
अमृतसर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
अमृतसर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत