दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 23 एप्रिल 2024 71,160

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 23 एप्रिल 2024 81,030