दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 01 डिसेंबर 2021 48,800

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 01 डिसेंबर 2021 63,190