दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 09 डिसेंबर 2022 54,110

दादरा आणि नगर हवेली : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
सिल्वासा 09 डिसेंबर 2022 66,950