दुमका, झारखंड : सोने आणि चांदी किंमत

दुमका : सोन्याचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
48,410
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,150 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,940 +0.00
दुमका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
दुमका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
दुमका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,154
दुमका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
दुमका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 48,410
दुमका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
दुमका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
दुमका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
दुमका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
दुमका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
दुमका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
दुमका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
दुमका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
दुमका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
दुमका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
दुमका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
दुमका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
दुमका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
दुमका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
दुमका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
दुमका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दुमका : चांदीचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
64,770.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,270 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,710 +0.00
दुमका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,770
दुमका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
दुमका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,004
दुमका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
दुमका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 64,770
दुमका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
दुमका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
दुमका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
दुमका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
दुमका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
दुमका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
दुमका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
दुमका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
दुमका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
दुमका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
दुमका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
दुमका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
दुमका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
दुमका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
दुमका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
दुमका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत