कोटा, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

कोटा : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,350
-20.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,370 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,200 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,360 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,360 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,350 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 61,990 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,150 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,150 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,020 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,830 +0.00
कोटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,870
कोटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,390
कोटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,177
कोटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,870
कोटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,370
कोटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,380
कोटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,590
कोटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,372
कोटा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,380
कोटा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,660
कोटा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,690
कोटा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
कोटा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,501
कोटा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,260
कोटा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,250
कोटा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,860
कोटा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,760
कोटा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,965
कोटा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,860
कोटा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,530
कोटा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोटा : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,450.00
+40.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,410 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,660 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,670 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,660 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,660 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,430 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,870 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,430 -40.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,470 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,270 +10.00
कोटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,320
कोटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,410
कोटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,972
कोटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,320
कोटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,410
कोटा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,340
कोटा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,860
कोटा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,147
कोटा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,340
कोटा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,330
कोटा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,680
कोटा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,330
कोटा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,533
कोटा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,670
कोटा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,290
कोटा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,250
कोटा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,090
कोटा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,667
कोटा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,380
कोटा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,250
कोटा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत