बेमेतरा, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बेमेतरा : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,700
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,680 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,680 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,510 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,530 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,030 -920.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,950 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,190 +0.00
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,450
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,080
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,337
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,730
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,680
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,310
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,394
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,390
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,070
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,620
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,693
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
बेमेतरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेमेतरा : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,070.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,060 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,470 -1,140.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,610 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,610 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,610 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,080 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,950 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,060 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,070 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,490 +0.00
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,690
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,060
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,185
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,020
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,060
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,660
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,393
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,990
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,430
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,730
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,708
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,730
बेमेतरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत