बेमेतरा, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बेमेतरा : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,000
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,000 +40.00
07 डिसेंबर 2022 53,960 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,680 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,390 -420.00
04 डिसेंबर 2022 53,810 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,800 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,800 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,790 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,820 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,530 +230.00
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,000
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,390
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,779
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,790
बेमेतरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,000
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,130
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
बेमेतरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,820
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,769
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
बेमेतरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
बेमेतरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
बेमेतरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेमेतरा : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,810.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,810 +760.00
07 डिसेंबर 2022 66,050 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,160 +200.00
05 डिसेंबर 2022 64,960 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,210 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,210 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,200 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,140 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,250 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,600 +1,620.00
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,960
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,843
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,140
बेमेतरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,810
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,293
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,940
बेमेतरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,250
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,017
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
बेमेतरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,720
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
बेमेतरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
बेमेतरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत