आयझॉल, मिझोरम : सोने आणि चांदी किंमत

आयझॉल : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,240
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,240 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,200 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,920 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,630 -410.00
04 डिसेंबर 2022 54,040 +0.00
03 डिसेंबर 2022 54,040 +10.00
02 डिसेंबर 2022 54,030 +0.00
01 डिसेंबर 2022 54,030 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 53,050 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,760 +230.00
आयझॉल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,240
आयझॉल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,630
आयझॉल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,016
आयझॉल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 54,030
आयझॉल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,240
आयझॉल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,400
आयझॉल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,430
आयझॉल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,358
आयझॉल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,790
आयझॉल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,050
आयझॉल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,170
आयझॉल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
आयझॉल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,990
आयझॉल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
आयझॉल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,580
आयझॉल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
आयझॉल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
आयझॉल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,203
आयझॉल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
आयझॉल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,360
आयझॉल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आयझॉल : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
67,110.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 67,110 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,340 +900.00
06 डिसेंबर 2022 65,440 +190.00
05 डिसेंबर 2022 65,250 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,500 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,490 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,490 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,420 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,520 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,880 +1,630.00
आयझॉल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,110
आयझॉल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,250
आयझॉल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,130
आयझॉल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,420
आयझॉल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 67,110
आयझॉल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,520
आयझॉल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,660
आयझॉल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,561
आयझॉल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,200
आयझॉल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,520
आयझॉल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,040
आयझॉल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,500
आयझॉल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,271
आयझॉल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
आयझॉल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,970
आयझॉल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
आयझॉल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
आयझॉल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,648
आयझॉल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
आयझॉल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,020
आयझॉल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत