अनंतपूर, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अनंतपूर : सोन्याचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
48,470
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 48,470 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,390 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,110 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,380 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,210 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,110
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,440
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,214
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,480
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 48,470
अनंतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,710
अनंतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
अनंतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,785
अनंतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,300
अनंतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,490
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,030
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,363
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,490
अनंतपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,340
अनंतपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,610
अनंतपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,010
अनंतपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,931
अनंतपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,010
अनंतपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,490
अनंतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अनंतपूर : चांदीचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
64,850.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 64,850 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,850 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,460 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,130 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,290 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,350 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,790 +0.00
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,850
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,110
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,084
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,110
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 64,850
अनंतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
अनंतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
अनंतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,832
अनंतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,490
अनंतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,910
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,602
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,910
अनंतपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,600
अनंतपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,940
अनंतपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,710
अनंतपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,094
अनंतपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,840
अनंतपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,910
अनंतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत