पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 27 मे 2024 72,160
माहे 27 मे 2024 72,160
पांडिचेरी 27 मे 2024 72,160
यानम 27 मे 2024 72,160

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 27 मे 2024 92,400
माहे 27 मे 2024 92,400
पांडिचेरी 27 मे 2024 92,400
यानम 27 मे 2024 92,400