पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 21 ऑक्टोबर 2021 48,560
माहे 21 ऑक्टोबर 2021 48,560
पांडिचेरी 21 ऑक्टोबर 2021 48,560
यानम 21 ऑक्टोबर 2021 48,560

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 21 ऑक्टोबर 2021 66,190
माहे 21 ऑक्टोबर 2021 66,190
पांडिचेरी 21 ऑक्टोबर 2021 66,190
यानम 21 ऑक्टोबर 2021 66,190