पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 04 ऑक्टोबर 2022 51,420
माहे 04 ऑक्टोबर 2022 51,420
पांडिचेरी 04 ऑक्टोबर 2022 51,420
यानम 04 ऑक्टोबर 2022 51,420

पुडुचेरी : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
कराईकल 04 ऑक्टोबर 2022 61,960
माहे 04 ऑक्टोबर 2022 61,960
पांडिचेरी 04 ऑक्टोबर 2022 61,960
यानम 04 ऑक्टोबर 2022 61,960