पाली, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

पाली : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,560 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,550 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,280 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,190 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,220 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,220 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,820 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,810 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,810 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,120 -520.00
पाली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
पाली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,440
पाली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,092
पाली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
पाली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,560
पाली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
पाली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
पाली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
पाली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
पाली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
पाली सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
पाली सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,360
पाली सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,068
पाली सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,040
पाली सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,910
पाली सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,960
पाली सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,040
पाली सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,902
पाली सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,460
पाली सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,100
पाली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पाली : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,410.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,410 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,410 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,460 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,030 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,150 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,140 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,470 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,470 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 57,470 -610.00
04 ऑगस्ट 2022 58,080 +360.00
पाली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
पाली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,470
पाली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,362
पाली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
पाली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,410
पाली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
पाली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
पाली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
पाली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
पाली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
पाली चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,790
पाली चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,440
पाली चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,467
पाली चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,550
पाली चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,440
पाली चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,410
पाली चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,120
पाली चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,901
पाली चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,410
पाली चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,320
पाली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत