पाली, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

पाली : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,670
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,670 +0.00
02 मार्च 2024 63,670 +10.00
01 मार्च 2024 63,660 +1,060.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,600 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,280 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,370 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,200 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,360 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,360 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,350 +360.00
पाली सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,670
पाली सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,660
पाली सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,667
पाली सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,660
पाली सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,670
पाली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,870
पाली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,390
पाली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,195
पाली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,870
पाली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,600
पाली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,380
पाली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,590
पाली सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,372
पाली सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,380
पाली सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,660
पाली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,690
पाली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
पाली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,501
पाली सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,260
पाली सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,250
पाली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पाली : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,190.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,190 +0.00
02 मार्च 2024 72,190 +10.00
01 मार्च 2024 72,180 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,170 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,050 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,410 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,660 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,670 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,660 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,660 +230.00
पाली चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,190
पाली चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,180
पाली चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,187
पाली चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,180
पाली चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,190
पाली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,320
पाली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,050
पाली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,912
पाली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,320
पाली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,170
पाली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,340
पाली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,860
पाली चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,147
पाली चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,340
पाली चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,330
पाली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,680
पाली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,330
पाली चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,533
पाली चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,670
पाली चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,290
पाली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत