कोप्पल, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

कोप्पल : सोन्याचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
49,080
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,080 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,340 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,190 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,180 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,960 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,960 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,960 -80.00
07 ऑक्टोबर 2021 48,040 +150.00
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,096
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 49,080
कोप्पल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
कोप्पल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
कोप्पल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
कोप्पल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
कोप्पल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,450
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,000
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,328
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,450
कोप्पल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,310
कोप्पल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,570
कोप्पल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,970
कोप्पल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,893
कोप्पल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,970
कोप्पल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,450
कोप्पल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोप्पल : चांदीचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
64,410.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,410 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,080 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,240 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,300 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,740 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,740 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,740 +260.00
07 ऑक्टोबर 2021 62,480 +20.00
कोप्पल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,410
कोप्पल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
कोप्पल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,728
कोप्पल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
कोप्पल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 64,410
कोप्पल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
कोप्पल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
कोप्पल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
कोप्पल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
कोप्पल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
कोप्पल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,850
कोप्पल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,220
कोप्पल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,551
कोप्पल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,850
कोप्पल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,550
कोप्पल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,890
कोप्पल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,660
कोप्पल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,040
कोप्पल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
कोप्पल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,850
कोप्पल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत