गुना, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

गुना : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,620
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,620 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 52,610 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,340 +90.00
10 ऑगस्ट 2022 52,250 -30.00
09 ऑगस्ट 2022 52,280 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,280 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,880 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,870 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,870 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,180 -520.00
गुना सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
गुना सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,500
गुना सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,152
गुना सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
गुना सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,620
गुना सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
गुना सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
गुना सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
गुना सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
गुना सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
गुना सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,970
गुना सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,420
गुना सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,128
गुना सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,100
गुना सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,970
गुना सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,020
गुना सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,090
गुना सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,962
गुना सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,520
गुना सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,160
गुना - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गुना : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,490.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,490 +10.00
12 ऑगस्ट 2022 59,480 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,530 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,100 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,220 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,210 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,540 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,540 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,530 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,150 +360.00
गुना चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,490
गुना चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,530
गुना चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,432
गुना चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
गुना चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,490
गुना चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
गुना चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
गुना चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
गुना चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
गुना चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
गुना चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,860
गुना चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,510
गुना चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,539
गुना चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,620
गुना चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,510
गुना चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,480
गुना चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,190
गुना चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,973
गुना चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,480
गुना चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,400
गुना - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत