पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अलीपुरद्वार 17 एप्रिल 2024 72,900
बांकुरा 17 एप्रिल 2024 72,900
बर्धमान 17 एप्रिल 2024 72,900
बीरभूम 17 एप्रिल 2024 72,900
कूच बिहार 17 एप्रिल 2024 72,900
दक्षिण दिनजपूर 17 एप्रिल 2024 72,900
दार्जिलिंग 17 एप्रिल 2024 72,900
हुगली 17 एप्रिल 2024 72,900
हावडा 17 एप्रिल 2024 72,900
जलपाईगुडी 17 एप्रिल 2024 72,900
झारग्राम 17 एप्रिल 2024 72,900
कॅलिंपोंग 17 एप्रिल 2024 72,900
कोलकाता 17 एप्रिल 2024 72,900
मालदा 17 एप्रिल 2024 72,900
मुर्शिदाबाद 17 एप्रिल 2024 72,900
नादिया 17 एप्रिल 2024 72,900
उत्तर 24 परगणा 17 एप्रिल 2024 72,900
पसचिम बर्धमान 17 एप्रिल 2024 72,900
पसचिम मेदिनीपुर 17 एप्रिल 2024 72,900
पूरबा वर्धमान 17 एप्रिल 2024 72,900
पूर्बा मेदिनीपुर 17 एप्रिल 2024 72,900
पुरुलिया 17 एप्रिल 2024 72,900
दक्षिण 24 परगणा 17 एप्रिल 2024 72,900
उत्तर दिनाजपूर 17 एप्रिल 2024 72,900

पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अलीपुरद्वार 17 एप्रिल 2024 83,580
बांकुरा 17 एप्रिल 2024 83,580
बर्धमान 17 एप्रिल 2024 83,580
बीरभूम 17 एप्रिल 2024 83,580
कूच बिहार 17 एप्रिल 2024 83,580
दक्षिण दिनजपूर 17 एप्रिल 2024 83,580
दार्जिलिंग 17 एप्रिल 2024 83,580
हुगली 17 एप्रिल 2024 83,580
हावडा 17 एप्रिल 2024 83,580
जलपाईगुडी 17 एप्रिल 2024 83,580
झारग्राम 17 एप्रिल 2024 83,580
कॅलिंपोंग 17 एप्रिल 2024 83,580
कोलकाता 17 एप्रिल 2024 83,580
मालदा 17 एप्रिल 2024 83,580
मुर्शिदाबाद 17 एप्रिल 2024 83,580
नादिया 17 एप्रिल 2024 83,580
उत्तर 24 परगणा 17 एप्रिल 2024 83,580
पसचिम बर्धमान 17 एप्रिल 2024 83,580
पसचिम मेदिनीपुर 17 एप्रिल 2024 83,580
पूरबा वर्धमान 17 एप्रिल 2024 83,580
पूर्बा मेदिनीपुर 17 एप्रिल 2024 83,580
पुरुलिया 17 एप्रिल 2024 83,580
दक्षिण 24 परगणा 17 एप्रिल 2024 83,580
उत्तर दिनाजपूर 17 एप्रिल 2024 83,580