पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अलीपुरद्वार 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
बांकुरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
बर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
बीरभूम 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
कूच बिहार 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
दक्षिण दिनजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
दार्जिलिंग 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
हुगली 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
हावडा 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
जलपाईगुडी 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
झारग्राम 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
कॅलिंपोंग 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
कोलकाता 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
मालदा 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
मुर्शिदाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
नादिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
उत्तर 24 परगणा 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
पसचिम बर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
पसचिम मेदिनीपुर 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
पूरबा वर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
पूर्बा मेदिनीपुर 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
पुरुलिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
दक्षिण 24 परगणा 29 नोव्हेंबर 2022 52,540
उत्तर दिनाजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,540

पश्चिम बंगाल : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अलीपुरद्वार 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
बांकुरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
बर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
बीरभूम 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
कूच बिहार 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
दक्षिण दिनजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
दार्जिलिंग 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
हुगली 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
हावडा 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
जलपाईगुडी 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
झारग्राम 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
कॅलिंपोंग 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
कोलकाता 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
मालदा 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
मुर्शिदाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
नादिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
उत्तर 24 परगणा 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
पसचिम बर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
पसचिम मेदिनीपुर 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
पूरबा वर्धमान 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
पूर्बा मेदिनीपुर 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
पुरुलिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
दक्षिण 24 परगणा 29 नोव्हेंबर 2022 61,590
उत्तर दिनाजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,590