सालेम, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

सालेम : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,650
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,750 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,290 +10.00
सालेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
सालेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
सालेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,312
सालेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
सालेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,750
सालेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
सालेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
सालेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
सालेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
सालेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
सालेम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
सालेम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
सालेम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
सालेम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
सालेम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
सालेम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
सालेम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
सालेम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
सालेम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
सालेम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
सालेम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सालेम : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,720.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,330 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,150 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,930 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,940 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,370 -60.00
सालेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,330
सालेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
सालेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,505
सालेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
सालेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,330
सालेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
सालेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
सालेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
सालेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
सालेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
सालेम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
सालेम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
सालेम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
सालेम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
सालेम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
सालेम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
सालेम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
सालेम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
सालेम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
सालेम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
सालेम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत