झज्जर, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

झज्जर : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
59,940
+190.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,750 +840.00
22 मार्च 2023 58,910 +140.00
21 मार्च 2023 58,770 -840.00
20 मार्च 2023 59,610 +50.00
19 मार्च 2023 59,560 +10.00
18 मार्च 2023 59,550 +0.00
17 मार्च 2023 59,550 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,140 -310.00
15 मार्च 2023 58,450 +870.00
14 मार्च 2023 57,580 -130.00
झज्जर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,750
झज्जर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,950
झज्जर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,243
झज्जर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,870
झज्जर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,750
झज्जर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,810
झज्जर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,440
झज्जर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,403
झज्जर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,810
झज्जर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,840
झज्जर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,180
झज्जर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,030
झज्जर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,384
झज्जर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,030
झज्जर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,090
झज्जर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,060
झज्जर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,400
झज्जर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,371
झज्जर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
झज्जर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,020
झज्जर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

झज्जर : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
70,930.00
+670.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,260 +980.00
22 मार्च 2023 69,280 +840.00
21 मार्च 2023 68,440 -360.00
20 मार्च 2023 68,800 +160.00
19 मार्च 2023 68,640 +0.00
18 मार्च 2023 68,640 +10.00
17 मार्च 2023 68,630 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,560 -750.00
15 मार्च 2023 67,310 +420.00
14 मार्च 2023 66,890 +330.00
झज्जर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,260
झज्जर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,830
झज्जर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,651
झज्जर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,440
झज्जर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,260
झज्जर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,380
झज्जर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,650
झज्जर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,348
झज्जर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,950
झज्जर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,550
झज्जर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,850
झज्जर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,970
झज्जर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,852
झज्जर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,280
झज्जर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,910
झज्जर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,680
झज्जर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,970
झज्जर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,846
झज्जर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
झज्जर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,280
झज्जर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत