कुलगाम, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

कुलगाम : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,510
+480.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 59,030 +140.00
21 मार्च 2023 58,890 -840.00
20 मार्च 2023 59,730 +50.00
19 मार्च 2023 59,680 +10.00
18 मार्च 2023 59,670 +0.00
17 मार्च 2023 59,670 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,250 -320.00
15 मार्च 2023 58,570 +880.00
14 मार्च 2023 57,690 -130.00
13 मार्च 2023 57,820 +1,480.00
कुलगाम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,730
कुलगाम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,060
कुलगाम सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,243
कुलगाम सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,980
कुलगाम सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 59,030
कुलगाम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,920
कुलगाम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,550
कुलगाम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,514
कुलगाम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,920
कुलगाम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,950
कुलगाम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,300
कुलगाम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,140
कुलगाम सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,497
कुलगाम सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,140
कुलगाम सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,210
कुलगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,170
कुलगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,510
कुलगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,479
कुलगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
कुलगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,130
कुलगाम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कुलगाम : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,680.00
+260.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,420 +850.00
21 मार्च 2023 68,570 -370.00
20 मार्च 2023 68,940 +160.00
19 मार्च 2023 68,780 +10.00
18 मार्च 2023 68,770 +0.00
17 मार्च 2023 68,770 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,690 -760.00
15 मार्च 2023 67,450 +420.00
14 मार्च 2023 67,030 +340.00
13 मार्च 2023 66,690 +3,760.00
कुलगाम चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,420
कुलगाम चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,950
कुलगाम चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,572
कुलगाम चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,560
कुलगाम चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,420
कुलगाम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,520
कुलगाम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,770
कुलगाम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,480
कुलगाम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,090
कुलगाम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,680
कुलगाम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,980
कुलगाम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,110
कुलगाम चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,989
कुलगाम चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,420
कुलगाम चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,050
कुलगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,820
कुलगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,100
कुलगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,982
कुलगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
कुलगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,420
कुलगाम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत