होशियारपूर, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

होशियारपूर : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,520
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,520 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,610 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,390 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,400 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,320 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,040 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,191
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,520
होशियारपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
होशियारपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
होशियारपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
होशियारपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
होशियारपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,288
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
होशियारपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,270
होशियारपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
होशियारपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,940
होशियारपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,854
होशियारपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,940
होशियारपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
होशियारपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

होशियारपूर : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,540.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,540 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,140 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,960 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,750 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,360 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,030 -160.00
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,140
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,470
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,540
होशियारपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
होशियारपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
होशियारपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
होशियारपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
होशियारपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,800
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,170
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,502
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,800
होशियारपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,500
होशियारपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,830
होशियारपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
होशियारपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,984
होशियारपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,730
होशियारपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,800
होशियारपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत