नरेला, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

नरेला : सोन्याचा दर

27 सप्टेंबर 2022
49,410
+210.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 49,200 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,470 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,460 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,460 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,050 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,260 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,350 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,380 +10.00
17 सप्टेंबर 2022 49,370 +0.00
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,630
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,200
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,934
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,030
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 49,200
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,560
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,710
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,670
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,360
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,710
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,250
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,410
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,898
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,610
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,410
नरेला सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,820
नरेला सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,290
नरेला सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 51,988
नरेला सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 51,960
नरेला सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,830
नरेला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नरेला : चांदीचा दर

27 सप्टेंबर 2022
55,660.00
+530.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 55,130 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,080 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,070 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,070 -1,730.00
22 सप्टेंबर 2022 57,800 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,110 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,150 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,450 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,500 +0.00
17 सप्टेंबर 2022 56,500 +10.00
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,800
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,260
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,223
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,260
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 55,130
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,330
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,930
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,833
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,240
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 53,930
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,760
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,590
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,913
नरेला चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,600
नरेला चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,600
नरेला चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,690
नरेला चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,340
नरेला चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,370
नरेला चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,450
नरेला चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,340
नरेला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत