नरेला, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

नरेला : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,240
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,240 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,960 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,220 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,070 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,060 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,840 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,840 +0.00
नरेला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,960
नरेला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,290
नरेला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,047
नरेला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,330
नरेला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,240
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,560
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,580
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,632
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,140
नरेला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,580
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,330
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,880
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,208
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,330
नरेला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,190
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,450
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,860
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,773
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,860
नरेला सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,330
नरेला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नरेला : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,650.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,650 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,250 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,920 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,090 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,140 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,590 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,590 +0.00
नरेला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,650
नरेला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,910
नरेला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,783
नरेला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,910
नरेला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,650
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,710
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,650
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,627
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,280
नरेला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,650
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,680
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,060
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,391
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,680
नरेला चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,390
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,710
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,490
नरेला चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,869
नरेला चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,620
नरेला चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,680
नरेला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत