भरुच, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

भरुच : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,580
+190.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,390 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,780 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,780 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,770 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,920 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,700 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,510 +0.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,510 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,860 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,860 +10.00
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,250
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,300
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,182
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,650
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,390
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,030
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,856
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,450
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
भरुच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
भरुच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
भरुच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
भरुच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
भरुच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
भरुच - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भरुच : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,590.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,090 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,030 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,030 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,020 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,250 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,910 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,210 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,920 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,170 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,170 +10.00
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,720
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,510
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,282
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,040
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,090
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,870
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,350
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,116
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,820
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
भरुच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
भरुच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
भरुच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
भरुच चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
भरुच चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
भरुच - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत