भरुच, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

भरुच : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,090
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,090 +520.00
05 डिसेंबर 2021 48,570 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,570 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,570 -190.00
02 डिसेंबर 2021 48,760 -20.00
01 डिसेंबर 2021 48,780 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,770 +10.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,760 +160.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,600 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,600 +0.00
भरुच सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
भरुच सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,570
भरुच सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,723
भरुच सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,780
भरुच सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,090
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,530
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,160
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,419
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,810
भरुच सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,770
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,390
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,475
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
भरुच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,150
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
भरुच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
भरुच - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भरुच : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
63,040.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 63,040 +400.00
05 डिसेंबर 2021 62,640 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,640 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,640 -340.00
02 डिसेंबर 2021 62,980 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,170 +0.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,170 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,580 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,710 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,710 +0.00
भरुच चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,170
भरुच चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,640
भरुच चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,852
भरुच चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,170
भरुच चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 63,040
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,810
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,170
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,295
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,130
भरुच चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,170
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,780
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,498
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
भरुच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,540
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
भरुच चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
भरुच - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत