प्रकाशम, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

प्रकाशम : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,290
-180.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,470 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,310 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,470 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,460 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,460 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,100 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,260 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,250 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,130 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,940 +0.00
प्रकाशम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,980
प्रकाशम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,490
प्रकाशम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,285
प्रकाशम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,980
प्रकाशम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,470
प्रकाशम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,490
प्रकाशम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,700
प्रकाशम सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,479
प्रकाशम सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,490
प्रकाशम सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,770
प्रकाशम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,800
प्रकाशम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,170
प्रकाशम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,609
प्रकाशम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,370
प्रकाशम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,360
प्रकाशम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,970
प्रकाशम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,860
प्रकाशम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,071
प्रकाशम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,960
प्रकाशम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,640
प्रकाशम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

प्रकाशम : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,180.00
-350.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,530 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,780 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,790 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,780 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,780 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,550 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 71,000 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,560 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,590 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,390 +0.00
प्रकाशम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,440
प्रकाशम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,530
प्रकाशम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,109
प्रकाशम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,440
प्रकाशम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,530
प्रकाशम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,460
प्रकाशम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,980
प्रकाशम चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,271
प्रकाशम चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,460
प्रकाशम चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,450
प्रकाशम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,810
प्रकाशम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,450
प्रकाशम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,662
प्रकाशम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,800
प्रकाशम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,420
प्रकाशम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,390
प्रकाशम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,210
प्रकाशम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,793
प्रकाशम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,500
प्रकाशम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,390
प्रकाशम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत