चंद्रपूर, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

चंद्रपूर : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,030
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,030 +50.00
07 डिसेंबर 2022 53,980 +270.00
06 डिसेंबर 2022 53,710 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,420 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,830 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,820 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,820 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,810 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,840 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +230.00
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,030
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,420
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,803
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,810
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,030
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,152
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,590
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,840
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,970
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,789
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
चंद्रपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंद्रपूर : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,840 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,070 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,180 +190.00
05 डिसेंबर 2022 64,990 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,240 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,230 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,230 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,160 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,270 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,630 +1,620.00
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,990
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,868
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,160
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,840
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,270
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,430
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,317
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,960
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,270
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,790
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,280
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,040
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,750
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
चंद्रपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत