चंद्रपूर, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

चंद्रपूर : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,720
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,700 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,700 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,530 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,550 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,550 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,050 -920.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,970 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,210 +0.00
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंद्रपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,470
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,100
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,357
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,750
चंद्रपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,700
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,330
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,412
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
चंद्रपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,090
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
चंद्रपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
चंद्रपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंद्रपूर : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,090.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,080 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,500 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,630 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,630 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,630 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,100 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,970 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,080 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,090 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,520 +0.00
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंद्रपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,720
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,080
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,209
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,050
चंद्रपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,080
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,690
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,415
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
चंद्रपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,450
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
चंद्रपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
चंद्रपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत