तेलंगणा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

तेलंगणा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आदिलाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
भद्राद्री कोठागुडेम 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
हैदराबाद 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
जगिटियल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
जानगाव 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
जयशंकर भुपालपा 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
जोगुलंबा गडवाल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
कामरेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
करीम नगर 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
खम्मम 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
कोमराम भीम आसिफाबा 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
महाबुबाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
मॅंचेरियल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
मेडक 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
मेधाचल मलकाजगिरी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
मेहबूबनगर 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
नगरकर्णूल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
नालगोंडा 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
निर्मल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
निजामाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
पेद्दापल्ली 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
राजन्ना सिर्सिला 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
रंगरेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
संगारेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
सिद्दिपेट 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
सूर्यपेट 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
विकराबाद 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
वानापार्थी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
वारंगल 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
वारंगल ग्रामीण 26 ऑक्टोबर 2021 49,410
यदाद्री भुवनगिरी 26 ऑक्टोबर 2021 49,410

तेलंगणा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आदिलाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
भद्राद्री कोठागुडेम 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
हैदराबाद 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
जगिटियल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
जानगाव 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
जयशंकर भुपालपा 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
जोगुलंबा गडवाल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
कामरेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
करीम नगर 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
खम्मम 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
कोमराम भीम आसिफाबा 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
महाबुबाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
मॅंचेरियल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
मेडक 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
मेधाचल मलकाजगिरी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
मेहबूबनगर 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
नगरकर्णूल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
नालगोंडा 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
निर्मल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
निजामाबाद 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
पेद्दापल्ली 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
राजन्ना सिर्सिला 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
रंगरेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
संगारेड्डी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
सिद्दिपेट 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
सूर्यपेट 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
विकराबाद 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
वानापार्थी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
वारंगल 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
वारंगल ग्रामीण 26 ऑक्टोबर 2021 67,790
यदाद्री भुवनगिरी 26 ऑक्टोबर 2021 67,790