महेंद्रगड, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

महेंद्रगड : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,320
+420.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,900 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,500 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,500 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,500 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,600 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,380 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,390 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,234
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,900
महेंद्रगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
महेंद्रगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
महेंद्रगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,698
महेंद्रगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
महेंद्रगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,400
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,950
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,277
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,400
महेंद्रगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
महेंद्रगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
महेंद्रगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
महेंद्रगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,843
महेंद्रगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
महेंद्रगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,400
महेंद्रगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

महेंद्रगड : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,670.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,180 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,520 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,520 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,520 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,130 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,730 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,740 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,180
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,000
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,849
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,000
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,180
महेंद्रगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
महेंद्रगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
महेंद्रगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,718
महेंद्रगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
महेंद्रगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,740
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,780
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,150
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,485
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,780
महेंद्रगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
महेंद्रगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
महेंद्रगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,590
महेंद्रगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,967
महेंद्रगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
महेंद्रगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,780
महेंद्रगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत