नवी दिल्ली, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

नवी दिल्ली : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,470
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,470 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,470 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,200 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,100 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,140 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,130 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,730 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,730 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,730 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,040 -520.00
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,560
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,360
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,008
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,360
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,470
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,250
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,410
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,898
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,610
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,410
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,820
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,290
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 51,988
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 51,960
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,830
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,880
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 50,960
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,823
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,380
नवी दिल्ली सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,020
नवी दिल्ली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नवी दिल्ली : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,320.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,320 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,320 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,370 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 58,940 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,050 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,050 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,380 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,380 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,370 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 57,990 +370.00
नवी दिल्ली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,320
नवी दिल्ली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,370
नवी दिल्ली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,269
नवी दिल्ली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,240
नवी दिल्ली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,320
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,760
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,590
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,913
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,600
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,600
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,690
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,340
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,370
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,450
नवी दिल्ली चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,340
नवी दिल्ली चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,310
नवी दिल्ली चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,030
नवी दिल्ली चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,805
नवी दिल्ली चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,310
नवी दिल्ली चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,230
नवी दिल्ली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत