मंडला, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

मंडला : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
53,880
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 53,880 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,880 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,870 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,900 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,610 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,370 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,770 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,760 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,900 +220.00
मंडला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,880
मंडला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,870
मंडला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,877
मंडला सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,870
मंडला सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 53,880
मंडला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,240
मंडला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,290
मंडला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,207
मंडला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,640
मंडला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,900
मंडला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,020
मंडला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
मंडला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,842
मंडला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
मंडला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,440
मंडला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
मंडला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
मंडला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
मंडला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
मंडला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
मंडला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मंडला : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,300.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,300 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,300 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,230 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,340 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,690 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,070 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,010 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,010 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,000 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,230 +340.00
मंडला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,300
मंडला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,230
मंडला चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,943
मंडला चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,230
मंडला चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,300
मंडला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,340
मंडला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,490
मंडला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,382
मंडला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,020
मंडला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,340
मंडला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,860
मंडला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,340
मंडला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,102
मंडला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
मंडला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,810
मंडला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
मंडला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
मंडला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
मंडला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
मंडला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
मंडला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत