चित्तूर, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

चित्तूर : सोन्याचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
49,410
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 49,410 +420.00
25 ऑक्टोबर 2021 48,990 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,590 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,590 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,590 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,690 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,460 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,470 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,390 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,410
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,440
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,361
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,480
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 49,410
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,710
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,785
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,300
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,490
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,030
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,363
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,490
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,340
चित्तूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,610
चित्तूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,010
चित्तूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,931
चित्तूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,010
चित्तूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,490
चित्तूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चित्तूर : चांदीचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
67,790.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 67,790 +490.00
25 ऑक्टोबर 2021 67,300 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,640 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,640 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,640 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,250 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,060 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,850 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,850 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,790
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,110
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,112
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,110
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 67,790
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,832
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,490
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
चित्तूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,910
चित्तूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
चित्तूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,602
चित्तूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,910
चित्तूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,600
चित्तूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,940
चित्तूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,710
चित्तूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,094
चित्तूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,840
चित्तूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,910
चित्तूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत