चित्तूर, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

चित्तूर : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,920
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,920 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,640 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,400 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,800 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,790 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,790 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,930 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,710 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,520 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,530 -350.00
चित्तूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चित्तूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चित्तूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चित्तूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चित्तूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चित्तूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,270
चित्तूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,310
चित्तूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,235
चित्तूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,670
चित्तूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,920
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,050
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,869
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,240
चित्तूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,460
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,800
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,360
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,083
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,190
चित्तूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,240
चित्तूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चित्तूर : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,370.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,370 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,730 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,100 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,050 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,040 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,040 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,270 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,920 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,230 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,940 -250.00
चित्तूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चित्तूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चित्तूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चित्तूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चित्तूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चित्तूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,370
चित्तूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,520
चित्तूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,416
चित्तूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,060
चित्तूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,370
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,890
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,360
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,132
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
चित्तूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,840
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,515
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
चित्तूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,880
चित्तूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत