द्वारका, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

द्वारका : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,240
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,960 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,220 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,070 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,060 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,840 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,840 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,840 -90.00
द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,960
द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,290
द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,035
द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,330
द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 48,960
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,560
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,580
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,632
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,140
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,580
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,330
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,880
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,208
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,330
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,190
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,450
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,860
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,773
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,860
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,330
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

द्वारका : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,650.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,250 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,920 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,090 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,140 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,590 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,590 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,590 +260.00
द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,250
द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,910
द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,673
द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,910
द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,250
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,710
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,650
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,627
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,280
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,650
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,680
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,060
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,391
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,680
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,390
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,710
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,490
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,869
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,620
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,680
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत