द्वारका, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

द्वारका : सोन्याचा दर

26 सप्टेंबर 2023
58,760
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 सप्टेंबर 2023 58,760 -260.00
24 सप्टेंबर 2023 59,020 +10.00
23 सप्टेंबर 2023 59,010 +0.00
22 सप्टेंबर 2023 59,010 +120.00
21 सप्टेंबर 2023 58,890 -550.00
20 सप्टेंबर 2023 59,440 +150.00
19 सप्टेंबर 2023 59,290 +10.00
18 सप्टेंबर 2023 59,280 +240.00
17 सप्टेंबर 2023 59,040 +0.00
16 सप्टेंबर 2023 59,040 +10.00
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,440
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,600
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,033
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,380
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (25 सप्टेंबर) 58,760
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 58,200
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,855
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 59,230
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 59,340
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,910
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 58,160
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 59,120
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 58,160
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 59,910
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 60,070
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 58,040
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 59,030
द्वारका सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 60,070
द्वारका सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 58,160
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

द्वारका : चांदीचा दर

26 सप्टेंबर 2023
71,870.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
25 सप्टेंबर 2023 71,870 -1,220.00
24 सप्टेंबर 2023 73,090 +10.00
23 सप्टेंबर 2023 73,080 +0.00
22 सप्टेंबर 2023 73,080 +260.00
21 सप्टेंबर 2023 72,820 -140.00
20 सप्टेंबर 2023 72,960 +660.00
19 सप्टेंबर 2023 72,300 +10.00
18 सप्टेंबर 2023 72,290 +420.00
17 सप्टेंबर 2023 71,870 +10.00
16 सप्टेंबर 2023 71,860 +0.00
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,710
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,600
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,384
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,690
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (25 सप्टेंबर) 71,870
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 75,270
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 69,760
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 71,940
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 73,930
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 75,270
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 76,280
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 69,790
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 73,485
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 75,360
द्वारका चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,850
द्वारका चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 68,170
द्वारका चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,322
द्वारका चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 72,570
द्वारका चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 69,790
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत