द्वारका, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

द्वारका : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,390
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,390 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,200 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,470 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,460 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,460 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,050 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,260 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,350 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,380 +10.00
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,630
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,200
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,914
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,030
द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,390
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,560
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,710
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,670
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,360
द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,710
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,250
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,410
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,898
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,610
द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,410
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,820
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,290
द्वारका सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 51,988
द्वारका सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 51,960
द्वारका सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,830
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

द्वारका : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,250.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,250 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,130 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,080 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,070 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,070 -1,730.00
22 सप्टेंबर 2022 57,800 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,110 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,150 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,450 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,500 +0.00
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,800
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,260
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,224
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,260
द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,250
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,330
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,930
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,833
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,240
द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 53,930
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,760
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,590
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,913
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,600
द्वारका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,600
द्वारका चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,690
द्वारका चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,340
द्वारका चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,370
द्वारका चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,450
द्वारका चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,340
द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत