सुरेंद्रनगर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

सुरेंद्रनगर : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
60,050
+210.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,840 +840.00
22 मार्च 2023 59,000 +140.00
21 मार्च 2023 58,860 -850.00
20 मार्च 2023 59,710 +60.00
19 मार्च 2023 59,650 +0.00
18 मार्च 2023 59,650 +10.00
17 मार्च 2023 59,640 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,230 -320.00
15 मार्च 2023 58,550 +880.00
14 मार्च 2023 57,670 -130.00
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,840
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,040
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,333
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,960
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,840
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,900
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,530
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,493
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,900
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,930
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,270
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,120
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,493
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,120
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,180
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,140
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,490
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,458
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,880
सुरेंद्रनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,110
सुरेंद्रनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सुरेंद्रनगर : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,320.00
+950.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,370 +970.00
22 मार्च 2023 69,400 +850.00
21 मार्च 2023 68,550 -360.00
20 मार्च 2023 68,910 +160.00
19 मार्च 2023 68,750 +0.00
18 मार्च 2023 68,750 +10.00
17 मार्च 2023 68,740 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,660 -760.00
15 मार्च 2023 67,420 +420.00
14 मार्च 2023 67,000 +330.00
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,370
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,930
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,757
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,540
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,370
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,500
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,750
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,453
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,060
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,650
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,960
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,080
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,955
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,400
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,020
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,790
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,070
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,954
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,250
सुरेंद्रनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,390
सुरेंद्रनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत