जगदलपूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

जगदलपूर : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,820
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,820 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,530 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,300 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,690 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,690 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,680 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,820 +210.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,610 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,420 +0.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,420 -350.00
जगदलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जगदलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जगदलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जगदलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जगदलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जगदलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
जगदलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
जगदलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,130
जगदलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
जगदलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,820
जगदलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
जगदलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
जगदलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,769
जगदलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
जगदलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
जगदलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
जगदलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
जगदलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
जगदलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
जगदलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
जगदलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जगदलपूर : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,250.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,250 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,600 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,980 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,920 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,920 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,910 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,140 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,800 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,110 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,810 -260.00
जगदलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जगदलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जगदलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जगदलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जगदलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जगदलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
जगदलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
जगदलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,293
जगदलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,940
जगदलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,250
जगदलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
जगदलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
जगदलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,017
जगदलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
जगदलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,720
जगदलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
जगदलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
जगदलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
जगदलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
जगदलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
जगदलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत