कैमूर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

कैमूर : सोन्याचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
49,010
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,010 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,010 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,280 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,130 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,110 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,900 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,900 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,900 -80.00
07 ऑक्टोबर 2021 47,980 +150.00
कैमूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,010
कैमूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
कैमूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,032
कैमूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
कैमूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 49,010
कैमूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
कैमूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
कैमूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
कैमूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
कैमूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
कैमूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
कैमूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
कैमूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,265
कैमूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
कैमूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,240
कैमूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,510
कैमूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,910
कैमूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,830
कैमूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,910
कैमूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
कैमूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कैमूर : चांदीचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
64,330.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,330 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,330 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,000 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,160 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,220 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,660 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,660 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,660 +260.00
07 ऑक्टोबर 2021 62,400 +20.00
कैमूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,330
कैमूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
कैमूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,648
कैमूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
कैमूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 64,330
कैमूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
कैमूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
कैमूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
कैमूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
कैमूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
कैमूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,760
कैमूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,130
कैमूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,467
कैमूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,760
कैमूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,470
कैमूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,800
कैमूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,570
कैमूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,949
कैमूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,700
कैमूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,760
कैमूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत