बरपेटा, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

बरपेटा : सोन्याचा दर

27 सप्टेंबर 2022
49,690
+300.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 49,390 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,650 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,650 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,250 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,650 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,450 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,540 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,570 +10.00
17 सप्टेंबर 2022 49,560 +0.00
बरपेटा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
बरपेटा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
बरपेटा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,126
बरपेटा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
बरपेटा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 49,390
बरपेटा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
बरपेटा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
बरपेटा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
बरपेटा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
बरपेटा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
बरपेटा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
बरपेटा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
बरपेटा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
बरपेटा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
बरपेटा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
बरपेटा सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,020
बरपेटा सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,480
बरपेटा सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,184
बरपेटा सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,150
बरपेटा सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,020
बरपेटा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बरपेटा : चांदीचा दर

27 सप्टेंबर 2022
56,060.00
+720.00
तारीख किंमत बदला
26 सप्टेंबर 2022 55,340 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,290 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,030 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,330 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,360 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,660 -60.00
18 सप्टेंबर 2022 56,720 +10.00
17 सप्टेंबर 2022 56,710 +0.00
बरपेटा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
बरपेटा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
बरपेटा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,434
बरपेटा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
बरपेटा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (26 सप्टेंबर) 55,340
बरपेटा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
बरपेटा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
बरपेटा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
बरपेटा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
बरपेटा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
बरपेटा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
बरपेटा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
बरपेटा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
बरपेटा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
बरपेटा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
बरपेटा चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,930
बरपेटा चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,570
बरपेटा चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,603
बरपेटा चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,690
बरपेटा चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,570
बरपेटा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत