बरपेटा, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

बरपेटा : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,220
-150.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,370 -1,610.00
21 एप्रिल 2024 72,980 +10.00
20 एप्रिल 2024 72,970 +0.00
19 एप्रिल 2024 72,970 +130.00
18 एप्रिल 2024 72,840 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,610 -540.00
16 एप्रिल 2024 73,150 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,380 +330.00
14 एप्रिल 2024 72,050 +0.00
13 एप्रिल 2024 72,050 +10.00
बरपेटा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,150
बरपेटा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,400
बरपेटा सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,465
बरपेटा सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,400
बरपेटा सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,370
बरपेटा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,180
बरपेटा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,810
बरपेटा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,040
बरपेटा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,810
बरपेटा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,780
बरपेटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,020
बरपेटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,530
बरपेटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,336
बरपेटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,020
बरपेटा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,740
बरपेटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,530
बरपेटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,730
बरपेटा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,513
बरपेटा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,530
बरपेटा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,800
बरपेटा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बरपेटा : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
80,980.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 80,970 -2,980.00
21 एप्रिल 2024 83,950 +10.00
20 एप्रिल 2024 83,940 +0.00
19 एप्रिल 2024 83,940 +230.00
18 एप्रिल 2024 83,710 -160.00
17 एप्रिल 2024 83,870 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,870 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,200 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,420 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,410 +10.00
बरपेटा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,200
बरपेटा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,830
बरपेटा चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 82,111
बरपेटा चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,830
बरपेटा चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 80,970
बरपेटा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,840
बरपेटा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,340
बरपेटा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,697
बरपेटा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,340
बरपेटा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,300
बरपेटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,480
बरपेटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,210
बरपेटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,087
बरपेटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,480
बरपेटा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,330
बरपेटा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,500
बरपेटा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,020
बरपेटा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,309
बरपेटा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,500
बरपेटा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,490
बरपेटा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत