बडगाम, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बडगाम : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,110
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,110 +520.00
05 डिसेंबर 2021 48,590 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,590 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,590 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,770 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,800 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,780 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,780 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
बडगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,110
बडगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,590
बडगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,742
बडगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,800
बडगाम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,110
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,550
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,180
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,438
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,830
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,780
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,410
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,493
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,170
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
बडगाम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बडगाम : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
63,060.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 63,060 +400.00
05 डिसेंबर 2021 62,660 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,660 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,660 -350.00
02 डिसेंबर 2021 63,010 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,200 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,190 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,610 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,740 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,740 +0.00
बडगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,200
बडगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,660
बडगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,875
बडगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,200
बडगाम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 63,060
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,830
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,190
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,321
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,160
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,190
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,800
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,525
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,560
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
बडगाम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत