बडगाम, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बडगाम : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,680
+270.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,410 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,800 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,800 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,800 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,940 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,720 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,530 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,540 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,880 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,880 +0.00
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,280
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,204
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,670
बडगाम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,410
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,060
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,876
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,250
बडगाम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,470
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,092
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
बडगाम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,250
बडगाम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,740
बडगाम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,880
बडगाम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,848
बडगाम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
बडगाम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,880
बडगाम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बडगाम : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,750.00
+640.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,110 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,060 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,050 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,050 -220.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,270 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,930 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,240 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,940 -260.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,200 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,190 +0.00
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,740
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,530
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,307
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,060
बडगाम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,110
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,900
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,370
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,140
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
बडगाम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,840
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,523
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
बडगाम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,890
बडगाम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,540
बडगाम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,110
बडगाम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,029
बडगाम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,440
बडगाम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,120
बडगाम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत