टिहरी गढवाल, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

टिहरी गढवाल : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,860
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,860 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,850 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,850 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,840 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,870 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,580 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,340 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,740 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,740 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,730 -140.00
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,860
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,840
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,850
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,840
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,860
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,210
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,260
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,178
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,610
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,870
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,990
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,815
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,190
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,410
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,750
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,310
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,032
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,140
टिहरी गढवाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,190
टिहरी गढवाल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

टिहरी गढवाल : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,270.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,270 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,270 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,260 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,200 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,300 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,660 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,040 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,980 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,980 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,970 -230.00
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,270
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,200
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,000
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,200
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,270
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,300
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,460
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,350
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,990
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,300
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,820
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,310
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,071
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,830
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,780
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,930
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,380
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,457
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,380
टिहरी गढवाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,820
टिहरी गढवाल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत