श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

श्रीकाकुलम : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,550
+130.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,420 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,380 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,370 +0.00
01 डिसेंबर 2023 63,370 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,640 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,970 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,620 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,670 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,670 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,660 +0.00
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,380
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,420
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,135
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,370
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,420
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,970
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,860
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,071
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,960
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,640
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,430
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,640
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,291
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,590
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,080
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,640
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,380
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,014
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,580
श्रीकाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,590
श्रीकाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

श्रीकाकुलम : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,830.00
-170.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 76,000 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,810 +0.00
02 डिसेंबर 2023 77,810 +10.00
01 डिसेंबर 2023 77,800 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,390 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,240 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,570 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,280 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,270 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,260 +0.00
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,810
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 76,000
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,355
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,800
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 76,000
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,390
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,210
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,793
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,500
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,390
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,060
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,830
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,706
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,890
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,850
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,950
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,880
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,306
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,940
श्रीकाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,890
श्रीकाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत